البارافين Normal Paraffin

الصفحة الرئيسية > المنتجات > المنتجات الرئيسية > البارافين Normal Paraffin

مواصفات البارافين Normal  Paraffin

 

TestLimitsTest Method
AppearanceClear 
Density at 60 Fْ   kg/L0.74 - 0.76ASTM  D-4052
Colour Saybolt(+30) MinASTM  D-156
OdourWeak, Typical 
Composition  
N-Paraffin wt %Min 98.0UOP 411 or UOP 863-85
or UOP 915
C9 & lighter wt %Less Than 0.2UOP 411 or UOP 915
C10 wt %Less Than 18.0UOP 411 or UOP 915
C11 wt %25 - 45UOP 411 or UOP 915
C12 wt %25 - 40UOP 411 or UOP 915
C13 wt %14 - 25UOP 411 or UOP 915
C14 wt %Less Than 1.0UOP 411 or UOP 915
C15 & Higher wt %Less Than  0.1UOP 411 or UOP 915
AV. Mol. wt160 - 165UOP 411 or UOP 915
Br. Indx mg / 100g25 MaxASTM  D-2710 or ASTM D-1491
or ASTM D-1492
Aromatic Content wt %Less Than 0.4UOP 495
Sulphur ppmLess Than 3ASTM D-3120 or UOP 727